PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 111 

 W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

KLASA „O”

„Bawię się i uczę. Roczne przygotowanie przedszkolne”

Wyd. MAC Edukacja

 

KLASA I

Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła ” Wyd. MAC

J. angielski – M. Szpotowicz, M. Szulc-Kuropaska

New Sparks 1  Wyd. Oxford University Press (podr. +ćwicz.)

 

KLASA II

Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła ” Wyd. MAC

J. angielski –M.Szpotowicz, M. Szulc-Kuropaska

„New Sparks 2” Wyd. Oxford University Press (podr. + ćwicz.)

 

KLASA III

Już w szkole  Wyd. NOWA ERA

J. angielski - M.Szpotowicz, M. Szulc-Kuropaska

New Sparks 3Wyd. Oxford University Press (podr. + ćwicz.)

 

KLASA IV

Klasa IVa

Kulesza G., Kulesza J.- „Wyspy szczęśliwe (podręcznik)

–Wyd. WIKING

Nauka o języku cz. 1 i 2. Gdańskie Wydawnictwo Oświat. (ćwiczenia)

Klasa IV b

Kulesza G., Kulesza J.-„Wyspy szczęśliwe (podręcznik                      i ćwiczenia) –  Wyd. WIKING

IV a i b:

Lewicka H. Rosłon E.- „Matematyka wokół nas”  WSiP

+ ćwiczenia

Małkowski T. – „Historia i społeczeństwo” Gdańskie  Wyd. Oświatowe  (podręcznik + ćwiczenia)

Marko-Worłowska M., Szlajfer F. „Przyroda” Nowa Era (podręcznik + ćwiczenia)

Dooley J.,Evans V. „Welcome Friends 1” – Express Publishing (podręcznik + ćwiczenia)

Korowajczyk E. „Moja muzyka” Podręcznik do klas 4-6

Wyd. Nowa Era + zeszyt ucznia „Moja muzyka”

 

KLASA V

Dobrowolska H. – „Jutro pójdę w świat”WSiP

Nauka o języku cz.1 i 2. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Lewicka H. Rosłon E.- „Matematyka wokół nas”WSiP + ćwiczenia (wyd.  2009 i 2010)

Małkowski T. – „Historia i społeczeństwo” Gdańskie Wyd. Oświatowe (podr. + ćwiczenia)

Ślusarczyk J. Kozik R. Szlajfer F. „Przyroda” Nowa Era (podręcznik + ćwiczenia)

Dooley J.,Evans V. „Welcome Friends 2” – Express Publishing (podr. + ćwiczenia)

Do dzieła” podręcznik do plastyki dla klas IV-VI .

Wyd. Nowa Era

KLASA VI

Dobrowolska H. – „Jutro pójdę w świat”WSiP

(podręcznik i ćwiczenia)

Lewicka H. Rosłon E.- „Matematyka wokół nas”WSiP+ćwiczenia (wyd. 2010)

Małkowski T. – „Historia i społeczeństwo” Gdańskie Wyd. Oświatowe (podręcznik + ćwiczenia)

Czerny A., Mnich U., Lach H. „Przyroda” Nowa Era (podręcznik + ćwiczenia)

Hutchinson T. „Project 3” Students book i workbook .              Oxford University Press (stary)